Sihirli Eller

Pelican Mall Sihirli Eller Avcılar MaÄ?azası;

Sihirli Eller Çocuk Kulübüile hem ebeveynler hem de 1,5-11 yaÅ? arası çocuklara hizmet vermekteyiz . Şuan da mevcut alıÅ?veriÅ? merkezlerinde uygulanmakta olan top havuzu ve kaydırak sisteminin dıÅ?ında ,istedik ki çocuklar bizimle geçirdikleri birkaç saat içerisinde ; hayal gücü , el becerisi ve yeteneklerinin geliÅ?mesinde katkıda bulunalım  Nasıl mı ?

Çocuklar eÄ?lenceli bir çalıÅ?ma ortamı içerisinde amaç ve hedef belirlemek bu amaç ve hedefleri gerçekleÅ?tirecek araçları tespit etmek, planlama yapmak, faaliyet oluÅ?turmak ve uygulamaktadır. ÇocuÄ?un kendini ifade edebileceÄ?i yöntemleri zenginleÅ?tirmek ve kendisini daha kolay anlatabilmesine olanak saÄ?layabilmesi için, Sihirli Eller Çocuk Kulübü çocukların sınır tanımayan yaratıcıklarına izin vermenin onları dinlemenin en iyi yolu olduÄ?unu düÅ?ünür ve eÄ?itim yaklaÅ?ımında "sanatı" ve "hobiyi" bir yardımcı araç olarak kullanır.


Kat : -1  No:  Tel : (212) 699 08 06

Zettanium - Yeni Teknoloji Elementiniz